Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2017

3687 8ed3 500

amare-habeo:

Franz Sedlacek (1891-1945)

Blossoms and Insects (Blüten und Insekten), N/D

Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch

October 21 2017

balinesa
1616 725c
Reposted fromFavCartoons FavCartoons
balinesa
Reposted fromlaitcondense laitcondense
balinesa
I walked with a Zombie 1943
Reposted fromlaitcondense laitcondense
balinesa
Reposted fromlaitcondense laitcondense
balinesa
Reposted fromlaitcondense laitcondense
balinesa
Potworne dziecko z Krakowa (1552)
Najciekawszy jest jednak mały celebryta z Krakowa, który doczekał się nawet okolicznościowej poezji, a jego wizerunek powielała przez następne stulecia praktycznie każda księga o monstrach. Straszne dziecko z ogonem i płetwami, psimi i małpimi głowami na przegubach oraz oczyma na brzuchu miało narodzić się w lutym 1547 roku i żyć zaledwie trzy godziny.
Reposted fromppiotrus ppiotrus
balinesa
6033 7cbf 500
Reposted fromlaitcondense laitcondense
balinesa
Reposted fromlaitcondense laitcondense
balinesa
Reposted fromlaitcondense laitcondense

October 20 2017

balinesa
Reposted fromlaitcondense laitcondense
balinesa
Reposted fromlaitcondense laitcondense
balinesa
3959 8bab
Reposted fromsuzannekhaleen suzannekhaleen
balinesa
Preface illustration for the book "Rebels (Vampires and Witches)" - Oil on linen, 9x13″
Reposted fromfus fus viablackenedsky blackenedsky
balinesa
7937 1071
Cheers.
Reposted fromFavCartoons FavCartoons
balinesa
Reposted fromlaitcondense laitcondense
balinesa
0334 bb35 500
Reposted fromFavCartoons FavCartoons
3771 f650 500

mortem-et-necromantia:

William Holbrook Beard - Power of Death (circa 1889-1890).

Reposted fromraZe raZe viadark-side-of-art dark-side-of-art
8485 23eb 500
Reposted fromfuckblack fuckblack
balinesa
0944 7abe 500
Aleksandra Waliszewska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl